Disclaimer & Copyright

Key Minnebo

Causeuse, gidse, consulente, auteur, ...

Copyright & Disclaimer

Copyright 2009-2018

Alle rechten voorbehouden.

Teksten: Key Minnebo

Foto’s:

Key Minnebo, Xanthy Minnebo, Danielle Verbueken, Tony Gonzales, Margot Dorren, Elisabeth Broekaert, puntstudio.be, Salon Schoeters

Logo ontwerp: Ginger Gilmour & Key Minnebo copyright sinds 1993.

Diegenen die menen op illustraties of teksten rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen met Key Minnebo.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale techniek of op welke andere wijze dan ook,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Key Minnebo.

De gegevens weergegeven zijn gebaseerd op de beschikbare informatie

vanaf juni 2016.

Key Minnebo is niet verantwoordelijk voor o.m. schrijffouten, drukfouten,

eventuele wijzigingen in de prijzen en/of veranderingen van de openingsuren.

De linken met andere websites zijn louter informatief en verbinden noch Key Minnebo,

noch de doorverwezenen tot om het even welke verplichtingen.