Key Minnebo

Key Minnebo

Causeuse, gidse, consulente, auteur, ...

Sinds de zomer van 2016 gaf Key voor onbepaalde tijd, op dokters-advies, geen rondleidingen en causerieën meer. Aan het werk gaan was uitgesloten. door een opmerkelijke aftakeling sinds begin 2016. Na vele consulten bij specialisten en onderzoeken, werd in augustus van dat jaar eindelijk een diagnose gesteld: kanker in de hypofysesteel.

 

Na zes weken verblijf in het hospitaal, inclusief complicaties, behandelingen en excellente verzorging was zij klaar om thuis verder aan te sterken - een geleidelijk proces. En dat is was vooralsnog beter gelukt dan wat de dokters verwachtten. Sindsdien leefde zij met de gevolgen, die zij aanzag als een boeiend leerproces. Zo toonde zich dankbaar voor de zeer gewaardeerde begeleidingen en omkaderingen. Het avontuur endigde op 15 november 2018.

 

Op haar NIEUWS-pagina, een overzicht van het verloop.

Link naar het overlijdensbericht: "Heengaan van Key Minnebo"

 

 

Werk en leven.

 

Beroepsmatig beschrijf ik mezelf als spreekster, gidse, vertelster, consulente, gastdocente, researcher en auteur.

 

Na zeven jaren gidsen in Antwerpen en voordrachten geven als autodidact gidse en spreekster, volgde ik verschillende gespecialiseerde opleidingen (kunstgeschiedenis, gidsencursussen, communicatietechnieken, e.a.). Ik maakte van het gidsen en vertellen mijn hoofdberoep (1995).

 

Vaardigheden opgedaan in mijn vorig beroepsleven als verkoopster, en theater- en organisatie-ervaringen via werken met vzw’s, hebben bijgedragen tot de kwaliteit en de hoge standaard die ik mezelf als professionele gidse en vertelster vandaag stel.

 

Taalvaardigheid in de Engelse taal pikte ik op tijdens mijn verblijf van ongeveer twee jaren in Schotland en Zuid-Engeland en drie maanden in de V.S., alsook door uitvoerig als vertaalster (Engels/Nederlands) te werken voor verschillende N.G.O’s in de jaren 1980. Dit kwam zeker ten goede van mijn werk in het Engels.

 

 

Delen.

 

Vanaf 2002 werd ik in Leuven en Antwerpen gevraagd mijn ervaringen en inzichten te delen door middel van mijn cursussen “Gidstechnieken en psychologie” en “Deontologie voor gidsen” . Vijf jaren later werkte ik mee aan het opstellen en uitschrijven van syllabi “Rondleiden in de praktijk, studieboek voor gidsen en reisleiders” en “Specifieke gidsvaardigheden: deel I Verhaal- en verteltechnieken” - in opdracht van Toerisme Vlaanderen - welke nu over heel Vlaanderen in gids- en reisleidersopleidingen gebruikt worden.

 

Voor verscheidene Antwerpse musea en erfgoedorganisaties werkte ik aan projectontwikkelingen en gaf ik opleidingen aan hun gidsen. Enkele musea deden tevens beroep op mijn expertise om hun museumopstelling te evalueren.

 

De laatste tijd hebben causerieën en vertellingen voor verenigingen, organisaties, privé-gezelschappen en theaters een groter aandeel in mijn beroepsmatige activiteiten ingenomen. Daarnaast bewandel ik weer meer creatieve paden door o.m. fotograferen en schilderen.

 

 

Inhoud.

 

In de voorbereiding en tijdens het onderzoek van elk nieuw thema, bestudeer en bekijk ik verscheidene invalshoeken over het onderwerp. Daarna bouw ik een heldere structuur rond een levendige verhaallijn. Daarbij hou ik voor ogen het interactiepotentieel met het publiek en zorg voor voldoende flexibiliteit in de uitvoering. Een flinke dosis enthousiasme doet de rest.

 

Mijn allereerste rondleidingen die ik uitwerkte in de jaren 1980 kwamen voort uit een centrale vraag: wat zijn de bronnen, de wortels van een (lokale) cultuur en wat is hun geschiedenis? Met andere woorden: hoe gaven onze voorouders uitdrukking aan het gevoel dat er meer is in het leven dan enkel fysiek overleven?

 

Reacties van deelnemers aan deze tours en voordrachten, leerden me dat een connectie maken met geschiedkundige wortels van ideeën, onze kijk op de dingen van vandaag positief kan beïnvloeden. Daardoor zie ik mijn rol als gidse en spreekster meer en meer als die van interessator (belangstelling opwekkend) en verbindingspersoon. Ik hoop mensen hiermee te stimuleren tot zelfeducatie - al is het maar voor even. En is er iets boeiender dan groeien naar inzicht of naar een gevoel van begrijpen van iets dat bevreemdend of anders is? Misschien het ontdekken van gelijkenissen?

 

 

Keuzes maken.

 

Wegens gevolgen van persoonlijke gezondheidsuitdagingen (zie o.m. mijn tekst “Avontuur van een lichaam, ontmoeting met kanker aan den lijve.”), is het proces van herbekijken van mijn leven geïntensiveerd, inclusief het werk wat ik doe. Dit resulteerde enerzijds in een terugbrengen van mijn activiteitenaanbod tot die onderwerpen waarbij ik mijn rol als verbindingspersoon het best kan vervullen. Anderzijds is herwaarderen en exploreren van eigen creativiteit een ander gevolg.

 

 

Terug naar de basis.

 

Sedert mijn tienerjaren, ben ik gefascineerd door verhalen, legenden, sagen, mythen, sprookjes,…

 

Niet alleen verhaallijnen grijpen mijn aandacht, ook hun historische context - de oorsprong van een verhaal.

Bovendien houden gelaagdheid van interpretatie en betekenis me in de ban.

 

Een verhaal spreekt je aan of niet, maar het is tegelijk een voertuig:

  1. om in contact te komen met echo’s van emoties en gedachten van mensen uit het verleden die deze verhalen creëerden en/of vertelden. - En is het niet magisch dat oude verhalen nog steeds tot ons, vandaag, kunnen spreken?
  2. om de gebieden van verbeelding, symboliek, zelf-ontdekking,… te verkennen.

 

Dit is waarom verhalen in mijn werk een steeds belangrijkere rol opeisen - soms als hoofdonderwerp, soms als metaforen ter verduidelijking van iets, soms als een betovering.

 

 

Epiloog.

 

In de loop van de dertig jaren dat ik als gidse en spreekster actief ben, heb ik heel wat boeiende mensen mogen ontmoeten - ontmoetingen die soms uitgroeiden tot vriendschap. Ik voel me bevoorrecht en vereerd door hun appreciatie. Het zet mij aan om mijn ontdekkingstochten van geschiedenis en verhalen te blijven delen.

 

 

 

Key Minnebo

15 januari 2015

 

 

 

Op 15 november is Key Minnebo op de Palliatieve eenheid van St.-Camillus vredevol overgaan.

 

 

"Het avontuur van een lichaam eindigt, het avontuur van herinneringen begint."